Cenník saunovania

CENNÍK SAUNOVANIA PLATNÝ OD 1.10.2012

1 osoba: 15 €

2 osoby: 15 € / Vstup  ( 7,50 EUR za osobu)

3 osoby: 18 € / Vstup (6 EUR za osobu)

4 osoby: 22 € / Vstup (5,50 EUR za osobu) 

Cena vstupu je kalkulovaná za 90 min saunovania. Ďalších 30 min máte k dispozícii na hygienu a oblečenie, teda spolu 120min.

Cena za každých začatých 30 min navyše je 3 €.

Pre vašu pohodu - od nás k saunovaniu pitný režim zabezpečený :voda filtrovaná systémom BRITA